Dvosobni stanovi - SARAY RESIDENCE

Dvosobni stanovi

Tip S1

Sprat
Orijentacija
m2
Cijena
Stanje
P
JUG
35.12
-
I
JUG
48.40
-
II
JUG
48.40
-
III
JUG
48.40
-
IV
JUG
48.40
-

U cijenu je uračunat i PDV.

 • Slobodno
 • Rezervisano
 • Prodano

Tip S2

Sprat
Orijentacija
m2
Cijena
Stanje
P
JUG
46.94
92,000 KM
I
JUG
47.83
-
II
JUG
47.83
-
III
JUG
47.83
-
IV
JUG
46.94
-

U cijenu je uračunat i PDV.

 • Slobodno
 • Rezervisano
 • Prodano

Tip S3

Sprat
Orijentacija
m2
Cijena
Stanje
P
JUG
46.58
91,500 KM
I
JUG
47.54
-
II
JUG
48.15
-
III
JUG
48.15
-
IV
JUG
47.19
-

U cijenu je uračunat i PDV.

 • Slobodno
 • Rezervisano
 • Prodano

Tip S5

Sprat
Orijentacija
m2
Cijena
Stanje
P
ZAPAD
36.92
-
I
ZAPAD
37.74
-
II
ZAPAD
37.74
-
III
ZAPAD
37.74
-
IV
ZAPAD
36.92
-

U cijenu je uračunat i PDV.

 • Slobodno
 • Rezervisano
 • Prodano

Tip S6

Sprat
Orijentacija
m2
Cijena
Stanje
P
ZAPAD
46.78
91,900 KM
I
ZAPAD
47.60
95,000 KM
II
ZAPAD
47.60
-
III
ZAPAD
47.60
-
IV
ZAPAD
46.78
-

U cijenu je uračunat i PDV.

 • Slobodno
 • Rezervisano
 • Prodano

Tip S7

Sprat
Orijentacija
m2
Cijena
Stanje
P
ZAPAD
47.59
93,000 KM
I
ZAPAD
47.60
-
II
ZAPAD
46.78
-
III
ZAPAD
47.59
-
IV
ZAPAD
47.59
95,000 KM

U cijenu je uračunat i PDV.

 • Slobodno
 • Rezervisano
 • Prodano

Tip S8

Sprat
Orijentacija
m2
Cijena
Stanje
P
ZAPAD
34.88
-
I
ZAPAD
34.88
-
II
ZAPAD
34.06
-
III
ZAPAD
34.88
-
IV
ZAPAD
34.88
-

U cijenu je uračunat i PDV.

 • Slobodno
 • Rezervisano
 • Prodano

Tip S10

Sprat
Orijentacija
m2
Cijena
Stanje
P
ISTOK
51.27
99,900 KM
I
ISTOK
51.27
102,000 KM
II
ISTOK
50.27
-
III
ISTOK
50.27
-
IV
ISTOK
50.27
-

U cijenu je uračunat i PDV.

 • Slobodno
 • Rezervisano
 • Prodano

Tip S11

Sprat
Orijentacija
m2
Cijena
Stanje
P
ISTOK
46.40
91,000 KM
I
ISTOK
47.00
94,000 KM
II
ISTOK
47.00
-
III
ISTOK
47.00
-
IV
ISTOK
47.00
-

U cijenu je uračunat i PDV.

 • Slobodno
 • Rezervisano
 • Prodano

Tip S12

Sprat
Orijentacija
m2
Cijena
Stanje
P
ISTOK
50.41
98,500 KM
I
ISTOK
50.41
100,000 KM
II
ISTOK
50.00
99,500 KM
III
ISTOK
50.00
-
IV
ISTOK
50.00
-

U cijenu je uračunat i PDV.

 • Slobodno
 • Rezervisano
 • Prodano

Tip S13

Sprat
Orijentacija
m2
Cijena
Stanje
P
JUG
53.15
-
I
JUG
50.41
-
II
JUG
50.40
-
III
JUG
50.41
-
IV
JUG
50.41
-

U cijenu je uračunat i PDV.

 • Slobodno
 • Rezervisano
 • Prodano

Način plaćanja i finansiranje

20%

20% od ukupnog iznosa, u roku od 7 dana od dana potpisa ugovora.

40%

40 % od ukupnog iznosa najkasnije 20 dana od pismene obavijesti o početku izvođenja radova na fasadi (15.05.2019.)

40%

40% od ukupnog iznosa najkasnije dan prije ulaska u posjed.

U ovoj fazi odobravamo popust od 6% na iznos koji se uplacuje u roku od 7 dana od dana potpisa ugovora (popust se ne odnosi na obaveznih 20% avansa).