Izrada armirano betonskih zidova prvog sprata - SARAY RESIDENCE

Izrada armirano betonskih zidova prvog sprata