Izrada armirano betonskih zidova visokog prizemlja - SARAY RESIDENCE

Izrada armirano betonskih zidova visokog prizemlja