Kako kupiti stan - SARAY RESIDENCE

Kako kupiti stan

Korak 1

Sastanak sa prodajnim savjetnikom

Naš prodajni savjetnik će vam predstaviti trenutnu ponudu stanova u objektu “SARAY RESIDENCE STUP“

Korak 2

Pregled nekretnina i rezervacija

Nakon što ste sa prodajnim savjetnikom odabrali stan koji vam odgovara, u sledećem koraku ćete ga rezervisati.
Rezervacija nekretnine traje 5 dana kako bi imali mogućnost donošenja odluke o načinu plaćanja, te provjeriti svoju kreditnu sposobnost.

Rezervacija stana je besplatna i nije potrebna kapara.

Korak 3

Potpisivanje notarski obrađenog kupoprodajnog ugovora

Kupoprodajnim ugovorom se definiše predmet kupoprodaje, ukupno ugovorena kupoprodajna cijena te način i rok plaćanja iste.
Potpisivanjem kupoprodajnog ugovora, ugovara se i institucija kapare shodno zakonu o obligacionim odnosima.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora snosi kupac.

Korak 4

Plaćanje u ratama

Nakon potpisanog kupoprodajnog ugovora, stan ćete otplatiti u ratama koje se vremenski poklapaju sa fazama u izgradnji zgrade.

Korak 5

Kupovina - plaćanje putem kredita

Ukoliko se kupac odluči za kupovinu putem stambenog ili hipotekarnog kredita neophodno je da se s notarski obrađenim kupoprodajnim ugovorom obrati jednoj od poslovnih banaka sa zahtjevom. Ukoliko se radi o hipotekarnom kreditu neophodna je izjava - saglasnost prodavca na zalaganje nekretnine - stana koji je predmet ugovora.

Po odobravanju kredita kupac pristupa potpisivanju ugovora o kreditu sa bankom povjeriocem, a nakon toga ugovor o zasnivanju hipoteke koji potpisuj; Kupac - korisnik kredita, predstavnik banke i punomoćnik prodavca.

Poslije potpisivanja ugovora o hipoteci slijedi upis u ZK ured te banka povjerioc prebacuje na transakcijski račun prodavca iznos koji je odobren ugovorom o kreditu.

Troškove notarske obrade ugovora o hipoteci snosi kupac.

Korak 6

Primopredaja i useljenje

Nakon tehničkog prijema zgrade (pribavljena upotrebna dozvola) i uplate kompletnog kupoprodajnog iznosa, H&L Group vam zvanično predaje stan.

Ispunjenjem ovih uslova kupac stiče pravo ulaska u posjed nekretnine.

Prodavac i kupac zajedno obilaze nekretninu i sačinjavaju zapisnik o primopredaji nekretnine, a tom prilikom kupac preuzima i ključeve stana, zgrade, poštanskog sandučića i garancije za ugrađene uređaje.

Prodavac izdaje kupcu potvrdu da je ugovorena cijena isplaćena u cjelosti, nakon čega se kod notara potpisuje anex osnovnog ugovora.

Sa zapisnikom o primopredaji nekretnine, kopijom lične karte te kopije notarski obrađenog ugovora kupac se prijavljuje kao korisnik kod nadležnih KJKP i ostalih ovlaštenih preduzeća (voda, toplane, el.energija, telefon i ostalo).

Troškove notarske obrade anexa osnovnog kupoprodajnog ugovora snosi kupac.

Korak 7

Prijava poreznoj upravi

Svi kupci stanova u novogradnji, shodno važećoj zakonskoj regulativi oslobođeni su plaćanja poreza na promet nekretnine kao prvi kupci novoizgrađene nekretnine.

Bez obzira na navedeno kupac se mora obratiti nadležnoj poreznoj upravi u zakonskom roku i pribaviti rješenje o oslobađanju poreza na promet.

Korak 8

Upis vlasništva

Po pribavljenom rješenju od porezne Uprave, Kupac otpravak izvornika kupoprodajnog ugovora predaje u ZK ured općinskog Suda u Sarajevu.

Kupac postaje vlasnik nekretnine tek sa uknjižbom u zemljišne knjige.