Početak izvođenja radova na izradi izolacije ravnog krova - SARAY RESIDENCE

Početak izvođenja radova na izradi izolacije ravnog krova