Početak radova na izradi južne fasade i montaži PP stepeništa - SARAY RESIDENCE

Početak radova na izradi južne fasade i montaži PP stepeništa