Početak radova na izradi zapadne fasade objekta - SARAY RESIDENCE

Početak radova na izradi zapadne fasade objekta