Završetak radova na izradi AB atike ravnog krova i izvođenje radova malterisanja na prvoj etaži i na postavljanju vanjske (PVC) stolarije na drugoj etaži, te mašinskih i elektro instalacija na etaži drugog sprata - SARAY RESIDENCE

Završetak radova na izradi AB atike ravnog krova i izvođenje radova malterisanja na prvoj etaži i na postavljanju vanjske (PVC) stolarije na drugoj etaži, te mašinskih i elektro instalacija na etaži drugog sprata