Završetak radova na izradi AB ploče drugog sprata i izrada AB zidova drugog sprata - SARAY RESIDENCE

Završetak radova na izradi AB ploče drugog sprata i izrada AB zidova drugog sprata