Završetak radova na izradi AB ploče prvog sprata i priprema radova za izradu AB zidova prvog sprata