Završetak radova na izradi AB ploče ravnog krova - SARAY RESIDENCE

Završetak radova na izradi AB ploče ravnog krova