Završetak radova na izradi AB ploče trećeg sprata i izrada AB zidova trećeg sprata i razvod elektro kablova na etaži visokog prizemlja - SARAY RESIDENCE

Završetak radova na izradi AB ploče trećeg sprata i izrada AB zidova trećeg sprata i razvod elektro kablova na etaži visokog prizemlja