Završetak radova na izradi AB zidova suterena i priprema za izradu ploče visokog prizemlja - SARAY RESIDENCE

Završetak radova na izradi AB zidova suterena i priprema za izradu ploče visokog prizemlja