Završetak radova na izradi nagibnog betona ravnog krova i izvođenje radova malterisanja na trećoj etaži i na postavljanju vanjske (PVC) stolarije na trećoj etaži, te mašinskih i elektro instalacija na etaži trećeg sprata - SARAY RESIDENCE

Završetak radova na izradi nagibnog betona ravnog krova i izvođenje radova malterisanja na trećoj etaži i na postavljanju vanjske (PVC) stolarije na trećoj etaži, te mašinskih i elektro instalacija na etaži trećeg sprata