Završetak radova na izradi zapadne fasade i ferobetona u suterenu - SARAY RESIDENCE

Završetak radova na izradi zapadne fasade i ferobetona u suterenu